TotIA

Sistemes de Suport al Diagnòstic amb Imatges Radiològiques mitjançant Intel·ligència Artificial

El ràpid augment del nombre de metodologies basades en Intel·ligència Artificial, que poden ser aplicades exitosament en l'anàlisi de patrons en imatges radiogràfiques, ha provocat una revolució dins l'àrea de la Salut en general i de l'Odontologia en particular.

Un grup interdisciplinari de professionals que inclou dentistes, físics i enginyers, tots ells doctors, hem creat TotIA amb la finalitat de proporcionar als professionals (Odontòleg o Radiòleg) una eina molt precisa de suport en l'anàlisi, interpretació i caracterització d'imatges radiogràfiques. D'aquesta manera, no només s'aconsegueix una reducció substancial del temps dedicat a aquests aspectes de la rutina diària sinó que, més important, disminueix el marge d'error el qual inevitablement es comet quan s'interpreten les imatges, amb el benefici que allò implica per la salut del pacient.

Fins a aquest moment, i com a etapa inicial del projecte, hem desenvolupat i aplicat un programari d'ús senzill i fàcilment integrable dins les distintes plataformes de treball diari utilitzades pels odontòlegs i radiòlegs Aquest programari permet detectar en imatges d'ortopantomografia, tant els tractaments que poden estar presents (p.e corones, implants, endodòncies i obturacions) així com distintes patologies (p. ex. càries i lesions periapicals).

Actualment, hem decidit iniciar el desenvolupament del programari per a la detecció de distintes lesions patològiques: lesions canceroses, quists, ameloblastomes, cementoblastomes, cementofibromes, patologies de l'ATM (erosions, inflamació), etc. Una versió posterior del software serà optimitzada per tal de poder ser usada sobre pacients en creixement.

La Nostra Aplicació

Amb el programari que hem creat, tan sols amb un “clic” es pot importar la imatge original cap a l'entorn de treball. Allà, en pocs segons i utilitzant una extensa base de dades composta per milers d'ortopantomografies que han estat acuradament revisades per dentistes experts, es genera un informe automàtic que detalla tots els tractaments i patologies detectats pel nostre dispositiu.

El Nostre Equip

...
Francesc Pérez Pastor
PhD Medicina, Dentista Servicio de Salud de las Islas Baleares
...
Juan Jiménez Recaredo
PhD Física, ADEMA-Universidad de las Islas Baleares
...
Laura López Fuentes
PhD Tecnologías de la Información y Comunicación, Universidad de Luxemburgo
...
Fermin Arturo Dalmagro
PhD Física, Universidad Central de Venezuela
...
Gustavo Ramírez Galavís
Lic Física, Universidad Central de Venezuela
...
Antonio Crespi Tobeña
Master en Big Data, Universidad de las Islas Baleares